GVP (Good Veterinary Practice)

 • Automatisch stockbeheer (GVP) met soepele (meervoudige) lotnummertoekenning (GVP)
 • Overzicht verbruik geneesmiddelen per klient, product, producerende firma, leverancier, tijdsperiode, lotnummer, enz (GVP)
 • Automatisch lotnummerbeheer (GVP)
 • Alle verschafte geneesmiddelen specifieerbaar op uitgaande facturen
 • Productetiketten met vermelding oa van info Dokter/associatie (naam, orde, adres), product, barcode, datum van afgifte, aanprikdatum,
  diersoort(en), nummer T&V-dokument;, wachttijden, posologie, enz. afdrukbaar (individueel en met aanpasbaar aantal) per visite, consultatie
 • Koppeling aan Labelprinter (bv.Dymo, Brother of andere types met Windows-driver)
 • Geneesmiddelenregister met alle wettelijk verplichte (afdrukbare) registers (GVP)
 • Register verdovende producten (GVP)

Geneesmiddelendepot (en KB’s 23-05-2000, 19-12-2002 en 03-02-2003)

 • Alle (huidige) wettelijke bepalingen werden geïmplementeerd
 • Bestelbonadministratie en stockbeheer (zie verder)
 • Toedienings- en verschaffingsdokumenten ONMIDDELLIJK en ter plaatse AFDRUKBAAR in A4 horizontaal
 • automatische input op T&V-documenten; van vooraf (per product) instelbare indicaties en doseringen
 • T&V-documenten; blanco afdrukbaar in A4 vertikaal
 • T&V-documenten; afdrukbaar : met enkel eigenaarsgegevens A4 vertikaal
 • T&V-dokumentnummer; vermeld in Register toegediende en/of verschafte produkten
 • Aanpassingen continu mogelijk in functie van amendementen en/of veranderende uitvoeringsbesluiten

Barcodes

 • Eigen barcode (code 39) standaard bijgeleverd (VWin en VMac)
 • Gebruiksklaar voor het zelf creëren, printen en lezen van eigen barcodes en etiketten (klienten, geneesmiddelen, produkten, diensten)
 • Mogelijkheid tot eigen aanmaak van etiketten:
  • zowel bij de aankoop/ import in de stock
  • als (individueel én met aanpasbaar aantal) bij elke visite, consultatie
 • Gebruiksklaar voor het aflezen van vreemde barcodes (standaard)! Barcodes van geneesmiddelen bevatten : Nationaal nummer + Lotnummer
 • Gebruiksklaar voor printen en scannen van eigen barcodes (klienten, geneesmiddelen, diensten)

Administratie stock, registers (GVP)

 • Mogelijkheid tot geautomatiseerde import van geleverde producten en prijslijsten(geen supplement) vanwege oa de volgende groothandels …

  Verdifarm Verdifarm via Netorder II, VWin Sync Medini Medini-Ecuphar via Vetorder II, VWin Sync ADC ADC via VWin Sync
  Crocodile Crocodile via e-mail , VWin Sync Dubavo Dubaere-Voet via e-mail
  en via-vanop de website- downloadbare bestanden
  Vetria Vetria via VWin Sync Alcyon Alcyon- Sobelvet via e-mail Waaroost via e-mail
  en via-vanop de website- downloadbare bestanden
 • met automatische aanmaak van nieuwe lotnummers
  met mogelijkheid tot een individueel instelbare automatische verkoopsprijsaanpassing
  met mogelijkheid tot automatische overname van gesuggereerde verkoopsprijs
  met een (voor sommige groothandels facultatief instelbare) automatische aankoopprijsaanpassing
 • (afdrukbare) overzichten van verbruik geneesmiddelen per patient, klient, product,tijdsperiode, lotnummer, dierenarts, enz… (GVP)
 • (afdrukbare) overzichten van aankoop/verbruik geneesmiddelen per producerende firma, leverancier, enz (GVP)
 • Automatisch lotnummerbeheer (GVP)
 • Geneesmiddelenregister met alle wettelijk verplichte (uitprintbare) registers (GVP)
 • Register verdovende produkten (GVP)
 • Afdrukbare inventarislijsten op basis van diverse instelbare zoekcriteria

Bestelprogramma geneesmiddelen

 • Eigen soepel bestelprogramma naar elke groothandel
  • via print, fax
  • via email
  • of via een eigen on line- of transfertprogramma (Netorder II, Vetorder II, ADCOrder, Vetria, Dubaere enz met automatische bestelbonnummering (kb’s 23-05-00, 19-12-02 en 03-02-03))
 • Overzicht van bestelde produkten steeds opvraagbaar (wanneer, wat, hoeveel, bij welke leverancier)
 • Mogelijkheid tot herafdrukken van bestelbon
 • Mogelijkheid tot afdrukken van blanco bestelbon
 • Mogelijkheid tot “in wacht houden” van bestelling