• Prijzen van diensten, producten, BTW-tarief wijzigbaar op diverse niveaus
 • Gepersonaliseerde kortingen per klient en zelfs per geneesmiddel mogelijk
 • Verschillende prijs mogelijk tussen verkoop en toediening
 • Beperkte of uitgebreide, gedetailleerde facturatie mogelijk
 • Zeer vlotte aanpassing der honoraria- en geneesmiddelenprijzen, geen boekhouderslatijn
 • De reeds ingebrachte listing met prijzen van diensten en geneesmiddelen zijn vlot te wijzigen
 • Uitbreidbare databanken (diensten, geneesmiddelen, materialen, leveranciers, onkostentypes, enz…)
 • Afdrukken (of emailen) van facturen of rappelbrieven, etiketten, alle listings
 • Herafdrukken (of heremailen) van facturen (duplicaten)
 • Listing van fiscale boekjes per boekje (per dag, per dokter, of per prestatie) op scherm en op papier
 • Duidelijke overzichten op scherm en papier, per dag; maand, kwartaal of per jaar van :
  • honoraria per consultatie, per dag, per dierenarts, per type van ontvangst of uitgave, enz
  • werkelijke ontvangsten
  • beroepsuitgaven (onkosten, afschrijvingen, fiscale beperkingen, enz.) per categorie
  • beroepsuitgaven (idem) per factuur
  • BTW-splitsing (privé, beroeps, recup. btw)
 • Officiële BTW-aangiften (per maand, kwartaal en/of per jaar)
 • Jaarlijkse “BTW-listing”
 • Aanmaak van inkomende en uitgaande creditnota’s met eigen nummering
 • Listing code 61,62,63,64 (van oa creditnota’s)
 • Dagboek ontvangsten (per dag, per zelf gekozen periode, kwartaal, jaar, per dokter)
 • Listing uitgaande facturen per maand/kwartaal/jaar
 • Overzichten “slechte betalers”, onbetaalde rekeningen
 • Financiële overzichten per klient
 • Mogelijkheid tot opstellen van creditnota’s
 • Listing afschrijvingen
 • ALLE fiscale overzichten op scherm en/of papier
 • Alle fiscale dagboeken
 • Mogelijkheid tot opstellen en afdrukken van kostprijsberekening, pro forma facturen, schuldbrieven
 • Overdracht van uitgaande facturen naar een extern boekhoudpakket mogelijk:
  Cubic, ProAcc, Axys, Papyrus, TopAccount en Winbooks.