Klantenbeheer (alle mogelijke info, indien nodig uitbreidbaar)

Patientenbeheer GHD en/of KHD, onbeperkt aantal patienten per eigenaar

Afzonderlijke invoerschermen voor KHD, nutsdieren en paarden Identificatie per dier, soort, lot, stal (veebeslag, verantwoordelijke, Sanitel, tatouage, transponder, paspoort, enz…)

Volledig beheer van klantenfiches, patientenfiches, hun dossiers en subdossiers

Alle data wordt automatisch geïndexeerd en geeft dus zeer snelle opzoekmogelijkheid op ALLE velden, zonder beperking op het aantal zoekvelden.

Uitgewerkte layouts voor onder andere uitgebreide consultaties, onderzoeken, operaties, vaccinaties, prikpil, rappels, RX-en, rabiëscertificaten, (gezondheids)attesten, doorverwijsbrieven, voedingsregime, verzorging, groepsmailings, enz. (Nederlands en Frans)

Automatisch invoeren van hoofding, gemeente en/ of postcodes, rassen en vachtkleuren. Deze lijsten zijn vlot aanpasbaar. Onbeperkt aantal subdisciplines

  • Regime- en dieetbepalingsprogramma met ontelbare mogelijkheden voor voedingsvariaties, uitprinten van voedingsregimes.
  • Dermatologie (diverse uitgewerkte schermen)
  • Beheer van Labouitslagen (zie verder)
  • Rx, Echografie (zie verder)
  • Cardio, Neuro, Orthopedie, enz
  • Reeds voorzien van bijkomende uitwerkbare specialisatie-subfichiers

Onbeperkte afdrukmogelijkheid van alle rappelbrieven (nederlands, frans, engels) , (rabies)certificaten, gezondheidsattesten (6 talen), lijsten, etiketten, doorstuurbrieven, consultatie- en operatieverslagen, hospitalisatiefiches, omslagen al of niet met hoofding en/of adressering, enz…

Geïntegreerde tekstverwerker om zelf zeer vlot eigen brieven , mailings enz. te creëren Geïntegreerde koppeling met straatplansoftware (via internet) Individuele mailing en groepsmailings (via doelgerichte opzoekingen), ook via e-mail … Rappelbrieven ( en dit niet enkel voor vaccinaties) ook via e-mail. Onbeperkt aantal briefinhouden (info over aandoeningen, ziekten, operaties enz) kan op voorhand door de gebruiker aangemaakt en opgeslagen worden. Consultaties, onderzoeks- en operatieverslagen (voor eigenaar en doorsturende collega) kunnen afgedrukt of via e-mail (al of niet als pdf) verstuurd worden Etiketten (met barcode) van afgeleverde produkten Mogelijkheid om eigen voorschriften af te drukken (twee formaten) Mogelijkheid om gepersonaliseerde posologietabel af te drukken Mogelijkheid tot opstellen van doseringstabel per product in eigen Posologie-fichier Koppeling met AVGI-geneesmiddelencompendium

NETWERK:

Mogelijkheid tot gebruik in netwerk (lokaal of via internet, wi-fi of 3G, 4G):
– gratis via een iPad of iPhone (vanaf fmp 12)
– via een standaard pc/Mac en dit voor een kleine meerprijs per bijkomende klient-pc (en dus niet per gebruiker !).
In Multi-user-versie kunnen dan alle VWin- bestanden – zonder meerkost – door meerdere personen tegelijkertijd geraadpleegd en gewijzigd worden.

Via een iPad of iPhone is er inderdaad mogelijkheid tot gratis inloggen op je VWin-database via internet (wi-fi, lokale hotspots of 3G/4G) met dezelfde “look and feel” als op je PC/Mac !

Mogelijkheid tot (gratis) consulteren/gebruiken van je eigen pc vanop afstand via internet (“remote control”) vanuit een PC of Mac, en ook vanop een iPad, smartphone (Android of iPhone) vanuit gelijkwelke lokatie, als enige of bijkomende gebruiker
Tweede, derde praktijkruimte, privé-woning, vanop draadloze hotspot onderweg, tijdens een wachtdienst
Alle databestanden zijn door elke gebruiker vanop afstand bewerkbaar !